Bruker Corp (BRKR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 208 300 1 047 700 1 077 300 995 600 952 900
Zobowiązania handlowe w tys. USD 147 400 134 600 118 400 104 500 90 800
Rotacja zobowiązań 8,20 7,78 9,10 9,53 10,49

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 208 300K ÷ $147 400K
= 8,20


Analiza porównawcza

2021