Bruker Corp (BRKR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 451 200 1 225 000 1 208 300 1 047 700 1 077 300
Zobowiązania handlowe w tys. USD 202 700 178 400 147 400 134 600 118 400
Rotacja zobowiązań 7,16 6,87 8,20 7,78 9,10

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 451 200K ÷ $202 700K
= 7,16


Analiza porównawcza

2023