Bruker Corp (BRKR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 313 100 1 261 900 1 225 000 1 224 400 1 221 000 1 221 000 1 208 300 1 180 900
Zobowiązania handlowe w tys. USD 188 800 196 200 178 400 157 700 154 900 161 200 147 400 141 100
Rotacja zobowiązań 6,95 6,43 6,87 7,76 7,88 7,57 8,20 8,37

2023/Q2 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 313 100K ÷ $188 800K
= 6,95


Analiza porównawcza

2023/Q2