Bruker Corp (BRKR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 221 000 1 221 000 1 208 300 1 180 900 1 143 800 1 092 000 1 047 700 1 036 800
Zobowiązania handlowe w tys. USD 154 900 161 200 147 400 141 100 142 600 152 300 134 600 113 900
Rotacja zobowiązań 7,88 7,57 8,20 8,37 8,02 7,17 7,78 9,10

2022/Q2 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 221 000K ÷ $154 900K
= 7,88


Analiza porównawcza

2022/Q2