Bruker Corp (BRKR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 530 700 2 417 900 1 987 500 2 072 600 1 895 600
Aktywa razem w tys. USD 3 611 800 3 650 000 3 049 000 2 771 500 2 128 600
Rotacja aktywów razem 0,70 0,66 0,65 0,75 0,89

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 530 700K ÷ $3 611 800K
= 0,70


Analiza porównawcza

2022