Bruker Corp (BRKR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 964 500 2 530 700 2 417 900 1 987 500 2 072 600
Aktywa razem w tys. USD 4 249 900 3 611 800 3 650 000 3 049 000 2 771 500
Rotacja aktywów razem 0,70 0,70 0,66 0,65 0,75

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 964 500K ÷ $4 249 900K
= 0,70


Analiza porównawcza

2023