Bruker Corp (BRKR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 2 475 800 2 458 200 2 417 900 2 361 900 2 264 400 2 118 200 1 987 500 1 959 900
Aktywa razem w tys. USD 3 384 800 3 550 700 3 650 000 3 127 700 3 087 000 3 034 900 3 049 000 2 879 400
Rotacja aktywów razem 0,73 0,69 0,66 0,76 0,73 0,70 0,65 0,68

2022/Q2 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $2 475 800K ÷ $3 384 800K
= 0,73


Analiza porównawcza

2022/Q2