Bruker Corp (BRKR)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 277 100 157 800 197 200 179 700 78 600
Kapitał własny w tys. USD 1 070 500 961 200 906 800 896 600 725 400
ROE 25,89% 16,42% 21,75% 20,04% 10,84%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $277 100K ÷ $1 070 500K
= 25,89%


Analiza porównawcza

2021