Bruker Corp (BRKR)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 296 600 277 100 157 800 197 200 179 700
Kapitał własny w tys. USD 1 113 800 1 070 500 961 200 906 800 896 600
ROE 26,63% 25,89% 16,42% 21,75% 20,04%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $296 600K ÷ $1 113 800K
= 26,63%


Analiza porównawcza

2022