Bruker Corp (BRKR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Zysk operacyjny (ttm) w tys. USD 483 800 490 400 490 800 485 600 461 600 454 900 435 900 439 500
Aktywa razem w tys. USD 4 249 900 3 819 600 3 857 000 3 763 900 3 611 800 3 336 900 3 384 800 3 550 700
Operacyjny ROA 11,38% 12,84% 12,72% 12,90% 12,78% 13,63% 12,88% 12,38%

2023/Q4 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny (ttm) ÷ Aktywa razem
= $483 800K ÷ $4 249 900K
= 11,38%


Analiza porównawcza

2023/Q4