Bruker Corp (BRKR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 645 500 626 200 723 000 916 100 1 168 200 669 800 706 000 746 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 193 500 239 600 202 900 181 000 172 200 210 100 195 000 172 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 914 300 864 600 818 400 880 500 938 500 921 200 954 600 943 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,92 1,00 1,13 1,25 1,43 0,96 0,94 0,97

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($645 500K + $193 500K) ÷ $914 300K
= 0,92


Analiza porównawcza

2022/Q4