Bruker Corp (BRKR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 488 300 363 600 574 800 597 900 645 500 626 200 723 000 916 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 215 600 93 600 91 500 204 600 193 500 239 600 202 900 181 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 202 100 1 072 300 1 050 900 1 048 500 914 300 864 600 818 400 880 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,59 0,43 0,63 0,77 0,92 1,00 1,13 1,25

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($488 300K + $215 600K) ÷ $1 202 100K
= 0,59


Analiza porównawcza

2023/Q4