Bruker Corp (BRKR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 626 200 723 000 916 100 1 168 200 669 800 706 000 746 800 731 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 239 600 202 900 181 000 172 200 210 100 195 000 172 700 165 600
Należności w tys. USD 421 300 402 600 413 800 416 900 372 100 337 000 326 000 335 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 864 600 818 400 880 500 938 500 921 200 954 600 943 500 791 900
Wskaźnik płynności szybkiej 1,49 1,62 1,72 1,87 1,36 1,30 1,32 1,56

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($626 200K + $239 600K + $421 300K) ÷ $864 600K
= 1,49


Analiza porównawcza

2022/Q3