TopBuild Corp (BLD)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 5 008 740 4 807 600 4 352 357 3 912 332 3 486 210 3 144 298 2 995 764 2 807 608
Property, plant and equipment w tys. USD 253 484 248 623 250 051 248 438 244 574 203 530 199 982 187 033
Rotacja aktywów trwałych 19,76 19,34 17,41 15,75 14,25 15,45 14,98 15,01

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $5 008 740K ÷ $253 484K
= 19,76