TopBuild Corp (BLD)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 423 930 1 462 250 683 396 697 955 716 622
Kapitał własny w tys. USD 1 929 710 1 636 430 1 348 790 1 152 890 1 072 100
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,42 0,47 0,34 0,38 0,40

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 423 930K ÷ ($1 423 930K + $1 929 710K)
= 0,42