TopBuild Corp (BLD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 187 690 936 405 779 827 704 697 511 592
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 733 426 496 477 476 754 444 260 351 401
Wskaźnik płynności bieżącej 1,62 1,89 1,64 1,59 1,46

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 187 690K ÷ $733 426K
= 1,62