TopBuild Corp (BLD)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 7,12 12,22 13,03 10,70 11,00
Rotacja należności 5,22 6,36 6,12 5,86 6,18
Rotacja zobowiązań 5,44 5,94 6,31 5,77 5,48
Rotacja kapitału pracującego 7,67 6,18 8,66 9,15 11,90

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 51,27 29,87 28,01 34,11 33,17
Cykl należności dni 69,98 57,39 59,65 62,32 59,07
Cykl zobowiązań dni 67,12 61,41 57,86 63,22 66,63

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 14,25 15,10 14,74 14,20 17,80
Rotacja aktywów razem 0,82 0,97 1,01 0,97 1,09