TopBuild Corp (BLD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 486 210 2 718 040 2 624 120 2 384 250 1 906 270
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 511 820 1 971 680 1 942 850 1 808 100 1 445 160
Zysk ze sprzedaży brutto 974 389 746 361 681 267 576 152 461 109
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 497 970 391 315 391 744 367 199 294 245
Zysk operacyjny 476 419 355 046 289 523 208 953 166 864
Koszty odsetek netto 29 143 32 456 37 823 28 687 8 019
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 433 443 323 090 253 778 180 824 128 040
Podatek dochodowy 109 427 76 067 62 783 46 072 -30 093
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 324 016 247 023 190 995 134 752 158 133