TopBuild Corp (BLD)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 462 250 683 396 697 955 716 622 229 387
Kapitał własny w tys. USD 1 636 430 1 348 790 1 152 890 1 072 100 996 519
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,89 0,51 0,61 0,67 0,23

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $1 462 250K ÷ $1 636 430K
= 0,89