TopBuild Corp (BLD)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 008 740 3 486 210 2 718 040 2 624 120 2 384 250
Working capital w tys. USD 759 401 454 264 439 928 303 073 260 437
Rotacja kapitału pracującego 6,60 7,67 6,18 8,66 9,15

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $5 008 740K ÷ $759 401K
= 6,60