TopBuild Corp (BLD)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 486 210 2 718 040 2 624 120 2 384 250 1 906 270
Working capital w tys. USD 454 264 439 928 303 073 260 437 160 191
Rotacja kapitału pracującego 7,67 6,18 8,66 9,15 11,90

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $3 486 210K ÷ $454 264K
= 7,67