TopBuild Corp (BLD)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 511 820 1 971 680 1 942 850 1 808 100 1 445 160
Zobowiązania handlowe w tys. USD 461 917 331 710 307 970 313 172 263 814
Rotacja zobowiązań 5,44 5,94 6,31 5,77 5,48

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 511 820K ÷ $461 917K
= 5,44