TopBuild Corp (BLD)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 522 020 2 511 820 1 971 680 1 942 850 1 808 100
Zobowiązania handlowe w tys. USD 487 114 461 917 331 710 307 970 313 172
Rotacja zobowiązań 7,23 5,44 5,94 6,31 5,77

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 522 020K ÷ $487 114K
= 7,23