TopBuild Corp (BLD)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 324 016 247 023 190 995 134 752 158 133
Aktywa razem w tys. USD 4 258 530 2 815 280 2 603 960 2 454 530 1 749 550
ROA 7,61% 8,77% 7,33% 5,49% 9,04%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $324 016K ÷ $4 258 530K
= 7,61%