TopBuild Corp (BLD)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 486 210 2 718 040 2 624 120 2 384 250 1 906 270
Property, plant and equipment w tys. USD 244 574 180 053 178 080 167 961 107 121
Rotacja aktywów trwałych 14,25 15,10 14,74 14,20 17,80

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 486 210K ÷ $244 574K
= 14,25