TopBuild Corp (BLD)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 194 690 5 008 740 3 486 210 2 718 040 2 624 120
Property, plant and equipment w tys. USD 264 487 253 484 244 574 180 053 178 080
Rotacja aktywów trwałych 19,64 19,76 14,25 15,10 14,74

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $5 194 690K ÷ $264 487K
= 19,64