TopBuild Corp (BLD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 139 779 330 007 184 807 100 929 56 521
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 26 692 17 689 17 098 27 685 15 221
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 733 426 496 477 476 754 444 260 351 401
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,23 0,70 0,42 0,29 0,20

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($139 779K + $26 692K) ÷ $733 426K
= 0,23