TopBuild Corp (BLD)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 008 740 3 486 210 2 718 040 2 624 120 2 384 250
Aktywa razem w tys. USD 4 606 830 4 258 530 2 815 280 2 603 960 2 454 530
Rotacja aktywów razem 1,09 0,82 0,97 1,01 0,97

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $5 008 740K ÷ $4 606 830K
= 1,09