TopBuild Corp (BLD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 139 779 330 007 184 807 100 929 56 521
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 26 692 17 689 17 098 27 685 15 221
Należności w tys. USD 668 419 427 340 428 844 407 106 308 508
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 733 426 496 477 476 754 444 260 351 401
Wskaźnik płynności szybkiej 1,14 1,56 1,32 1,21 1,08

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($139 779K + $26 692K + $668 419K) ÷ $733 426K
= 1,14