TopBuild Corp (BLD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 848 565 240 069 139 779 330 007 184 807
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 36 939 34 257 26 692 17 689 17 098
Należności w tys. USD 799 009 836 071 668 419 427 340 428 844
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 771 538 789 639 733 426 496 477 476 754
Wskaźnik płynności szybkiej 2,18 1,41 1,14 1,56 1,32

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($848 565K + $36 939K + $799 009K) ÷ $771 538K
= 2,18