TopBuild Corp (BLD)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 590 870 3 522 020 2 511 820 1 971 680 1 942 850
Zapasy w tys. USD 364 731 438 644 352 801 161 369 149 078
Rotacja zapasów 9,85 8,03 7,12 12,22 13,03

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 590 870K ÷ $364 731K
= 9,85