TopBuild Corp (BLD)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 511 820 1 971 680 1 942 850 1 808 100 1 445 160
Zapasy w tys. USD 352 801 161 369 149 078 168 977 131 342
Rotacja zapasów 7,12 12,22 13,03 10,70 11,00

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 511 820K ÷ $352 801K
= 7,12