TopBuild Corp (BLD)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 462 250 683 396 697 955 716 622 229 387
Aktywa razem w tys. USD 4 258 530 2 815 280 2 603 960 2 454 530 1 749 550
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,34 0,24 0,27 0,29 0,13

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 462 250K ÷ $4 258 530K
= 0,34