TopBuild Corp (BLD)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 377 180 1 423 930 1 462 250 683 396 697 955
Aktywa razem w tys. USD 5 162 850 4 606 830 4 258 530 2 815 280 2 603 960
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,27 0,31 0,34 0,24 0,27

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 377 180K ÷ $5 162 850K
= 0,27