ATI Inc (ATI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 584 000 329 100 274 000 316 700 687 700 1 006 800 472 500 541 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 117 500 145 300 139 700 163 100 102 700 124 500 102 800 80 000
Należności w tys. USD 579 200 678 100 627 100 558 000 470 000 502 000 362 200 423 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 963 900 822 800 799 900 877 200 856 400 1 207 300 599 100 689 200
Wskaźnik płynności szybkiej 1,33 1,40 1,30 1,18 1,47 1,35 1,56 1,52

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($584 000K + $117 500K + $579 200K) ÷ $963 900K
= 1,33