ATI Inc (ATI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 836 000 2 799 800 2 982 100 4 122 500 4 046 600
Aktywa razem w tys. USD 4 445 600 4 285 200 4 034 900 5 634 600 5 501 800
Rotacja aktywów razem 0,86 0,65 0,74 0,73 0,74

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 836 000K ÷ $4 445 600K
= 0,86