ATI Inc (ATI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 836 000 2 799 800 2 982 100 4 122 500 4 046 600
Property, plant and equipment w tys. USD 1 549 100 1 528 500 1 469 200 2 450 100 2 475 000
Rotacja aktywów trwałych 2,48 1,83 2,03 1,68 1,63

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 836 000K ÷ $1 549 100K
= 2,48