ATI Inc (ATI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 743 900 584 000 687 700 645 900 490 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 121 300 117 500 102 700 77 200 102 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 977 100 963 900 856 400 653 300 849 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,89 0,73 0,92 1,11 0,70

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($743 900K + $121 300K) ÷ $977 100K
= 0,89