ATI Inc (ATI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 687 700 645 900 490 800 382 000 141 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 102 700 77 200 102 800 125 800 52 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 856 400 653 300 849 200 836 900 712 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,92 1,11 0,70 0,61 0,27

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($687 700K + $102 700K) ÷ $856 400K
= 0,92