ATI Inc (ATI)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 410 800 130 900 -38 200 -1 572 600 257 600
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 173 700 3 836 000 2 799 800 2 982 100 4 122 500
Marża zysku netto 9,84% 3,41% -1,36% -52,73% 6,25%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $410 800K ÷ $4 173 700K
= 9,84%