ATI Inc (ATI)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 154,83 135,33 121,01 129,39 139,55
Cykl należności dni 61,27 42,32 49,06 47,61 56,46
Cykl zobowiązań dni 55,57 39,44 54,59 53,29 49,85
Cykl konwersji gotówki dni 160,54 138,21 115,48 123,71 146,17

2021 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 154,83 + 61,27 – 55,57
= 160,54