ATI Inc (ATI)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 135,07 139,80 154,83 135,33 121,01
Cykl należności dni 54,66 55,11 61,27 42,32 49,06
Cykl zobowiązań dni 56,82 64,69 55,57 39,44 54,59
Cykl konwersji gotówki dni 132,91 130,22 160,54 138,21 115,48

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 135,07 + 54,66 – 56,82
= 132,91