ATI Inc (ATI)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 714 200 333 200 292 800 637 800 630 300
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 836 000 2 799 800 2 982 100 4 122 500 4 046 600
Marża zysku ze sprzedaży brutto 18,62% 11,90% 9,82% 15,47% 15,58%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $714 200K ÷ $3 836 000K
= 18,62%