ATI Inc (ATI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 584 000 687 700 645 900 490 800 382 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 117 500 102 700 77 200 102 800 125 800
Należności w tys. USD 579 200 470 000 345 800 554 100 527 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 963 900 856 400 653 300 849 200 836 900
Wskaźnik płynności szybkiej 1,33 1,47 1,64 1,35 1,24

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($584 000K + $117 500K + $579 200K) ÷ $963 900K
= 1,33