ATI Inc (ATI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 687 700 645 900 490 800 382 000 141 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 102 700 77 200 102 800 125 800 52 700
Należności w tys. USD 470 000 345 800 554 100 527 800 545 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 856 400 653 300 849 200 836 900 712 600
Wskaźnik płynności szybkiej 1,47 1,64 1,35 1,24 1,04

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($687 700K + $102 700K + $470 000K) ÷ $856 400K
= 1,47