ATI Inc (ATI)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 836 000 2 799 800 2 982 100 4 122 500 4 046 600
Należności w tys. USD 579 200 470 000 345 800 554 100 527 800
Rotacja należności 6,62 5,96 8,62 7,44 7,67

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $3 836 000K ÷ $579 200K
= 6,62