ATI Inc (ATI)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD 472 900 429 300 106 400 85 700 362 800
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 147 700 1 706 300 1 711 600 1 550 000 1 387 400
Kapitał własny w tys. USD 1 373 000 1 045 900 685 600 521 100 2 090 100
Zwrot z kapitału całkowitego 13,43% 15,60% 4,44% 4,14% 10,43%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $472 900K ÷ ($2 147 700K + $1 373 000K)
= 13,43%