ATI Inc (ATI)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 429 300 106 400 85 700 362 800 361 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 706 300 1 711 600 1 550 000 1 387 400 1 535 500
Kapitał własny w tys. USD 1 045 900 685 600 521 100 2 090 100 1 885 700
Zwrot z kapitału całkowitego 15,60% 4,44% 4,14% 10,43% 10,55%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $429 300K ÷ ($1 706 300K + $1 045 900K)
= 15,60%