ATI Inc (ATI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 466 600 2 689 300 3 484 700 3 416 300 3 076 100
Zobowiązania handlowe w tys. USD 375 500 290 600 521 200 498 800 420 100
Rotacja zobowiązań 6,57 9,25 6,69 6,85 7,32

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 466 600K ÷ $375 500K
= 6,57