ATI Inc (ATI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 371 100 3 121 800 2 466 600 2 689 300 3 484 700
Zobowiązania handlowe w tys. USD 524 800 553 300 375 500 290 600 521 200
Rotacja zobowiązań 6,42 5,64 6,57 9,25 6,69

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 371 100K ÷ $524 800K
= 6,42