ATI Inc (ATI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 476 400 2 306 700 2 066 000 2 303 000 2 246 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 963 900 856 400 653 300 849 200 836 900
Wskaźnik płynności bieżącej 2,57 2,69 3,16 2,71 2,68

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 476 400K ÷ $963 900K
= 2,57