ATI Inc (ATI)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 410 800 130 900 -38 200 -1 572 600 257 600
Kapitał własny w tys. USD 1 373 000 1 045 900 685 600 521 100 2 090 100
ROE 29,92% 12,52% -5,57% -301,78% 12,32%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $410 800K ÷ $1 373 000K
= 29,92%