ATI Inc (ATI)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 130 900 -38 200 -1 572 600 257 600 222 400
Kapitał własny w tys. USD 1 045 900 685 600 521 100 2 090 100 1 885 700
ROE 12,52% -5,57% -301,78% 12,32% 11,79%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $130 900K ÷ $1 045 900K
= 12,52%