ATI Inc (ATI)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 711 600 1 550 000 1 387 400 1 535 500 1 530 600
Kapitał własny w tys. USD 685 600 521 100 2 090 100 1 885 700 1 739 400
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 2,50 2,97 0,66 0,81 0,88

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $1 711 600K ÷ $685 600K
= 2,50