ATI Inc (ATI)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 147 700 1 706 300 1 711 600 1 550 000 1 387 400
Kapitał własny w tys. USD 1 373 000 1 045 900 685 600 521 100 2 090 100
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,56 1,63 2,50 2,97 0,66

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $2 147 700K ÷ $1 373 000K
= 1,56