ATI Inc (ATI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 329 100 274 000 316 700 687 700 1 006 800 472 500 541 700 645 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 145 300 139 700 163 100 102 700 124 500 102 800 80 000 77 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 822 800 799 900 877 200 856 400 1 207 300 599 100 689 200 653 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,58 0,52 0,55 0,92 0,94 0,96 0,90 1,11

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($329 100K + $145 300K) ÷ $822 800K
= 0,58