ATI Inc (ATI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 743 900 432 900 267 100 196 200 584 000 329 100 274 000 316 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 121 300 129 900 101 000 100 700 117 500 145 300 139 700 163 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 977 100 829 300 897 500 824 000 963 900 822 800 799 900 877 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,89 0,68 0,41 0,36 0,73 0,58 0,52 0,55

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($743 900K + $121 300K) ÷ $977 100K
= 0,89