Amazon.com Inc. (AMZN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Rotacja zapasów 9,15 8,41 8,01 8,49 8,40 7,80 7,30 7,90
Rotacja należności 11,00 12,76 13,48 13,94 12,13 13,89 13,96 14,70
Rotacja zobowiązań 3,59 4,14 4,22 4,34 3,63 4,22 3,91 4,03
Rotacja kapitału pracującego 77,32

Średnia liczba dni

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Cykl zapasów dni 39,91 43,39 45,57 42,99 43,48 46,77 49,97 46,20
Cykl należności dni 33,18 28,61 27,08 26,18 30,08 26,28 26,14 24,83
Cykl zobowiązań dni 101,79 88,24 86,53 84,17 100,59 86,47 93,28 90,51

Długoterminowe

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Rotacja aktywów trwałych 2,82 2,82 2,78 2,75 2,75 2,83 2,80 2,84
Rotacja aktywów razem 1,09 1,14 1,13 1,13 1,11 1,17 1,16 1,16