Amazon.com Inc. (AMZN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 513 983 000 939 644 000 386 064 000 280 522 000 232 887 000
Property, plant and equipment w tys. USD 186 715 000 320 562 000 113 114 000 72 705 000 61 797 000
Rotacja aktywów trwałych 2,75 2,93 3,41 3,86 3,77

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $513 983 000K ÷ $186 715 000K
= 2,75