Amazon.com Inc. (AMZN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 574 785 000 513 983 000 469 822 000 386 064 000 280 522 000
Property, plant and equipment w tys. USD 204 177 000 186 715 000 160 281 000 113 114 000 72 705 000
Rotacja aktywów trwałych 2,82 2,75 2,93 3,41 3,86

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $574 785 000K ÷ $204 177 000K
= 2,82