Amazon.com Inc. (AMZN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 304 739 000 288 831 000 272 344 000 233 307 000 165 536 000
Zapasy w tys. USD 33 318 000 34 405 000 32 640 000 23 795 000 20 497 000
Rotacja zapasów 9,15 8,40 8,34 9,80 8,08

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $304 739 000K ÷ $33 318 000K
= 9,15