Amazon.com Inc. (AMZN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 544 688 000 233 307 000 165 536 000 139 156 000 111 934 000
Zapasy w tys. USD 65 280 000 23 795 000 20 497 000 17 174 000 16 047 000
Rotacja zapasów 8,34 9,80 8,08 8,10 6,98

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $544 688 000K ÷ $65 280 000K
= 8,34