Amazon.com Inc. (AMZN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 8,40 8,34 9,80 8,08 8,10
Rotacja należności 12,13 14,28 15,73 13,48 13,96
Rotacja zobowiązań 3,63 3,46 3,22 3,51 3,64
Rotacja kapitału pracującego 24,33 60,82 32,92 34,71

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 43,48 43,74 37,23 45,20 45,05
Cykl należności dni 30,08 25,55 23,20 27,08 26,14
Cykl zobowiązań dni 100,59 105,43 113,48 104,04 100,18

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 2,75 2,93 3,41 3,86 3,77
Rotacja aktywów razem 1,11 1,12 1,20 1,25 1,43