Amazon.com Inc. (AMZN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 288 831 000 544 688 000 233 307 000 165 536 000 139 156 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 79 600 000 157 328 000 72 539 000 47 183 000 38 192 000
Rotacja zobowiązań 3,63 3,46 3,22 3,51 3,64

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $288 831 000K ÷ $79 600 000K
= 3,63