Amazon.com Inc. (AMZN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 304 739 000 288 831 000 272 344 000 233 307 000 165 536 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 84 981 000 79 600 000 78 664 000 72 539 000 47 183 000
Rotacja zobowiązań 3,59 3,63 3,46 3,22 3,51

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $304 739 000K ÷ $84 981 000K
= 3,59