Amazon.com Inc. (AMZN)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 513 983 000 939 644 000 386 064 000 280 522 000 232 887 000
Working capital w tys. USD -8 602 000 38 628 000 6 348 000 8 522 000 6 710 000
Rotacja kapitału pracującego 24,33 60,82 32,92 34,71

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $513 983 000K ÷ $-8 602 000K
= —