Amazon.com Inc. (AMZN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 513 983 000 939 644 000 386 064 000 280 522 000 232 887 000
Aktywa razem w tys. USD 462 675 000 841 098 000 321 195 000 225 248 000 162 648 000
Rotacja aktywów razem 1,11 1,12 1,20 1,25 1,43

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $513 983 000K ÷ $462 675 000K
= 1,11