Amazon.com Inc. (AMZN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 70 026 000 192 098 000 84 396 000 55 021 000 41 250 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 42 360 000 65 782 000 24 542 000 20 816 000 16 677 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 155 393 000 284 532 000 126 385 000 87 812 000 68 391 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,72 0,91 0,86 0,86 0,85

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($70 026 000K + $0K + $42 360 000K) ÷ $155 393 000K
= 0,72