Amazon.com Inc. (AMZN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 70 026 000 58 662 000 60 710 000 66 385 000 192 098 000 78 988 000 89 894 000 73 270 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 42 360 000 36 154 000 34 804 000 32 504 000 65 782 000 28 392 000 26 570 000 23 990 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 155 393 000 140 363 000 140 291 000 139 508 000 284 532 000 123 994 000 117 792 000 115 404 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,72 0,68 0,68 0,71 0,91 0,87 0,99 0,84

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($70 026 000K + $0K + $42 360 000K) ÷ $155 393 000K
= 0,72