Amazon.com Inc. (AMZN)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 225 152 000 197 478 000 152 757 000 114 986 000 93 731 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 513 983 000 469 822 000 386 064 000 280 522 000 232 887 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 43,81% 42,03% 39,57% 40,99% 40,25%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $225 152 000K ÷ $513 983 000K
= 43,81%