Amazon.com Inc. (AMZN)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 43,48 43,74 37,23 45,20 45,05
Cykl należności dni 30,08 25,55 23,20 27,08 26,14
Cykl zobowiązań dni 100,59 105,43 113,48 104,04 100,18
Cykl konwersji gotówki dni -27,03 -36,13 -53,06 -31,76 -28,99

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 43,48 + 30,08 – 100,59
= -27,03