Amazon.com Inc. (AMZN)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 939 644 000 386 064 000 280 522 000 232 887 000 177 866 000
Należności w tys. USD 65 782 000 24 542 000 20 816 000 16 677 000 13 164 000
Rotacja należności 14,28 15,73 13,48 13,96 13,51

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $939 644 000K ÷ $65 782 000K
= 14,28